E-cigaretter ett alternativ till rökning

E-cigarett är en förkortning för elektronisk cigarett. E-cigaretter brukar vara avlånga men de kan se lite olika ut, många e-cigaretter liknar en vanlig cigarett eller en penna.

Det finns många olika typer av e-cigaretter

E-cigaretter innehåller inte tobak. I stället innehåller de en vätska som kallas E-juice som innehåller kemiska ämnen, smakämnen och kan fås både med och utan nikotin.

Får man röka e-cigaretter överallt?

På de allra flesta ställen där det är förbjudet att röka vanliga cigaretter, är det också förbjudet att röka elektroniska cigaretter. Än så länge (2018) finns det ingen lag som förbjuder att använda en e-cigarett på till exempel en restaurang, det är upptill restaurangägaren att bestämma om han eller hon vill tillåta användning av el-cigaretter.

Dock väntas lagarna omkring detta skärpas under sommaren 2019 – då kommer det att i lag bli förbjudet att röka e-cigaretter på de ställen som har förbud mot “vanliga” cigaretter.

Är det farligt med e-cigaretter?

Naturligtvis är det allra bästa att inte röka överhuvudtaget. Men om man jämför elektroniska cigaretter och tobakscigaretter är de allra flesta forskare överens om att det är mycket mindre farligt med e-cigaretter.

Givetvis är det så att eftersom e-cigaretter är förhållandevis nya på marknaden har forskningen inte kommit lika långt som för till exempel traditionella cigaretter men nedan kan du se några åsikter från ansedda institutioner.

“E-cigaretter är många gånger mindre skadliga än traditionella tobaks cigaretter, och vaping kan även hjälpa rökare att sluta.”
American Heart Association

Vaping är minst 95% säkrare än att röka.”
Public Health England

“De beprövade fördelarna med att vapa uppväger dess” potentiella”skador. E-cigaretter är det första genuint nya sättet att hjälpa människor att sluta röka som vi har sett på många år. “
Royal College of Physicians

Enter your text here